ทำความรู้จัก Aruba ClearPass (EP.1)

29 เมษายน 2565

Aruba ClearPass คืออะไร ?

Aruba ClearPass เป็น Secure Network Access Control (NAC) หรือก็คือ solution สำหรับใช้จัดการ network ขององค์กร โดยตัว Aruba ClearPass เป็นเสมือนกับ Radius server ที่ทำได้มากกว่า Radius server ทั่วไป โดยสามารถรองรับ และจัดการ AAA ได้เหมือนกับ Radius server โดย AAA ประกอบไปด้วย
•        Authentication การยืนยันตัวตน
•        Authorization การให้สิทธิ์ในการใช้งาน
•        Accounting การเก็บประวัติการใช้งาน (Logging session)

ข้อดีของระบบ Aruba ClearPass

•        สามารถเข้าถึงผ่านหน้า Web GUI ที่สะดวก และง่ายต่อการจัดการ
•        สามารถกำหนด policy ในการใช้งาน network ได้หลากหลาย
•        สามารถแยกประเภทของ user โดยการกำหนด role ที่แตกต่างกัน และ enforce profile ให้ได้สิทธิ์การใช้งาน network ตามประเภทของ user กลุ่มนั้นๆ
•        สามารถ troubleshoot หาสาเหตุของปัญหาผ่าน log การ authenticate

ทำไม Network Access Control (NAC) ถึงจำเป็น ?

ในยุคปัจจุบันที่มี IoT device ประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงใน network เช่นกัน NAC solution จึงจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสามารถด้าน device visibility, access control, compliance capabilities ทำให้สามารถ control device ต่างๆ ที่จะเข้ามาใช้งาน network ภายในองค์กรได้

Key Features ของ Aruba ClearPass

•        Role-based ที่สามารถกำหนด role ที่แตกต่างกันให้กับ user แล้วกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานภายใน network ของ user นั้นๆ ได้ทั้ง wireless, wired และ VPN
•        Policy template ที่จะลดเวลาในการสร้าง policy รวมถึงมี visibility ในการ troubleshoot ปัญหา
•        Device profiling และ visibility ที่สามารถมองเห็น device category และ device type
•        รองรับ authentication และ authorization ที่หลากหลาย เช่น AD, LDAP, SQL
•        Self-service ในการทำ onboarding สำหรับอุปกรณ์ BYOD
•        Guest access ที่รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ branding และสามารถทำ sponsor-based approval
•        รองรับการ integrate กับ 3rd party ที่หลากหลาย

จากความสามารถที่ Aruba ClearPass สามารถ integrate กับ 3rd party ได้หลากหลาย และ trend ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนมาใช้ Cloud services อย่าง Microsoft Azure หรือ Google Cloud ใน EP ถัดไปเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการ integrate Aruba ClearPass กับ Cloud services ยอดนิยมกันครับ

Zenith Logo