รางวัล ASEAN Top New Customer Acquisition 2021

25 กุมภาพันธ์ 2565

                บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ได้รับรางวัล ASEAN Top New Customer Acquisition 2021 จากงานประกาศรางวัล Nutanix ASEAN Partner Xchange เป็นการการันตีถึงความไว้วางใจของลูกค้าจำนวนมากที่ให้ บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบเทคโนโลยีในองค์กร ซึ่ง Nutanix Thailand ได้เป็นตัวแทนมามอบรางวัลให้กับ บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด

Zenith Logo